Trigeo - Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn

Pompy ciepła Warszawa - gruntowe i powietrzne
zadwoń: +48 883 368 280 | napisz: biuro@trigeo.pl

Odwierty na potrzeby instalacji pomp ciepła

Odwierty W celu optymalizacji oraz dążenia do kompleksowości dostarczanych przez nas usług wykonujemy również odwierty geologiczne na potrzeby instalacji pompy ciepła z wykorzystaniem metody na lewy i prawy obieg płuczki z opcjonalnym wykorzystaniem rur osłonowych. Posiadamy własny sprzęt wiertniczy oraz ziemny posadowiony na gąsienicach o stosunkowo małych gabarytach, co bez najmniejszych problemów pozwala nam na wykonywanie realizacji nawet na małych, grząskich, ciasnych i zagospodarowanych obiektach z minimalnym naruszeniem architektury krajobrazu. Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła o max. średnicy do 250 mm na głębokościach do 150 m pod użytek pomp ciepła oraz studni głębinowych. Stosujemy tylko i wyłącznie komponenty sprawdzonych polskich i niemieckich producentów, przeprowadzamy prace związane z: W przypadku pomp ciepła z pionowym wymiennikiem ciepła:

 •  wykonaniem projektu prac geologicznych oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie odwiertów w danej lokalizacji
 • wykonaniem odwiertu
 • aplikacją sondy
 • uzupełnieniem odwiertu bentonitem lub żwirem o odpowiedniej gramaturze (w zależności od rodzaju gruntu)
 • aplikacją rozdzielacza gruntowego lub wewnętrznego
 • zespoleniem całego układu dolnego źródła
 • doprowadzeniem układu dolnego źródła do kotłowni budynku
 • uzupełnieniem dolnego źródła czynnikiem roboczym

  W przypadku pomp ciepła z poziomym wymiennikiem ciepła:

 •  wykonaniem projektu systemu dolnego źródła oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na prace w danym obszarze
 • wykonanie inwentaryzacji akwenu i ustalenie możliwości jego wykorzystania (w przypadku wymienników ciepła umiejscowionych na dnie akwenów wodnych)
 • wykonaniem wykopów
 • aplikacją kolektora poziomego
 • przeprowadzeniem prac zabezpieczających kolektor poziomy
 • aplikacją rozdzielacza gruntowego lub wewnętrznego
 • zespoleniem całego układu dolnego źródła
 • doprowadzeniem układu dolnego źródła do kotłowni budynku
 • uzupełnieniem dolnego źródła czynnikiem roboczym

  W przypadku studni głębinowych:

 • wykonaniem projektu prac geologicznych (w przypadku studni o głębokości przekraczającej 30 mb.) oraz zgłoszeniem go do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie odwiertów w danej lokalizacji
 • wykonaniem odwiertu
 • aplikacją rur studziennych
 • uzupełnieniem odwiertu żwirem i/lub plastyfikatorem o odpowiedniej gramaturze (w zależności od rodzaju gruntu)
 • aplikacją pompy głębinowej
 • doprowadzeniem układu wody studziennej do kotłowni budynku

  Na wszystkie prace związane z wierceniem oraz robotami ziemnymi udzielamy (w zależności od warunków terenowych) do 15 lat rękojmi.  

 

Co warto wiedzieć o dolnym źródle pompy ciepła?

Dobrze zaprojektowane i wykonane dolne źródło pompy ciepła jest podstawą poprawnego i efektywnego działania pompy ciepła. Źle dobrane i wykonane dolne źródła pomp ciepła powodują znaczne obniżenie ich sprawności (COP) czego konsekwencją są wyższe rachunki za prąd i negatywne opinie użytkowników.   Zawarte w gruncie ciepło niezbędne do pracy pompy ciepła jest odbierane za pomocą wymienników, które dzielimy na:

 • pionowe gruntowe wymienniki ciepła (pojedyncza U-rura, podwójna U-rura, rury współosiowe)
 • poziome gruntowe wymienniki ciepła (liniowe, spiralne)
 • koszowe gruntowe wymienniki ciepła (cylindryczne, stożkowe)

  W warunkach naszego kraju średnia roczna temperatura powietrza przy powierzchni gruntu wynosi około 7 - 9 0C. Temperatura gruntu w tzw warstwie neutralnej (od 15 do 25 m pod powierzchnią ziemi) ma wartość zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza. Na jej wartość (ulegającą sporym wahaniom) mają wpływ promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, wypromieniowanie ciepła z gruntu. Poniżej warstwy neutralnej na każde 100 metrów głębokości następuje wzrost temperatury o 1,5 - 3,0 0C. W momencie gdy ciepło jest odbierane z gruntu przez wymiennik pompy ciepła następuje zakłócenie naturalnego stanu równowagi cieplnej. Wyrównanie deficytu następuje przez przewodzenie i konwekcję ciepła w gruncie. Zdolność do transportu ciepła zależy od:

 • współczynnika przewodzenia ciepła gruntu λ[W/m x K]

>podwójna U-rura – średnica zewnętrzna rury 32 mm lub 40 mm

 • rura współosiowa – średnica 63/32 mm lub 50/25 mm

Rodzaje nośników ciepła (cieczy niskokrzepnących), którymi wypełniane są układy dolnego źródła pompy ciepła:

 • wodny roztwór glikolu etylenowego, substancji antykorozyjnych, antypiennych i buforujących (zapewniających stałe pH roztworu) – temperatura zamarzania -150C
 • wodny roztwór glikolu propylenowego, substancji antykorozyjnych, antypiennych i buforujących (zapewniających stałe pH roztworu) – temperatura zamarzania -150C

Przy zastosowaniu alkoholu etylowego jako cieczy niskokrzepnącej należy zwrócić uwagę na jego dolną granicę wybuchowości (3,5%) i zagrożenie wybuchem w studzienkach i pomieszczeniach kotłowni.   Więcej informacji na temat płynów niskokrzepnących na stronie www.warmtrager.pl  

Rodzaj gruntu Minimalna wartość λ Maksymalna wartość λ
Piasek suchy 0,27 0,75
Piasek wilgotny 0,58 1,75
Pył suchy 0,38 1,00
Pył wilgotny 1,00 2,30
Ił, glina sucha 0,40 0,90
Ił wilgotny 0,90

Powrót

Błyskawiczny kontakt

Wyślij numer, oddzwonimy!

TRIGEO POMPY CIEPŁA Warszawa – Nadarzyn


Pompy ciepła Warszawa | Odwierty Warszawa | Rekuperacja Warszawa
Fotowoltaika Warszawa | Usługi hydrauliczne Warszawa